دوره و شماره: دوره 7، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 1-291 
طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم

صفحه 71-93

10.29252/ahdc.2020.1781

زهیر متکی؛ اکبر حاج‌ابراهیم‌زرگر؛ عبدالمجید خورشیدیان؛ سیدمسعود میرقاسمی


مستندنگاری فضاهای باز شهری براساس اصول منشور صوفیه نمونه موردی: فضای باز محله پامنار کرمان

صفحه 199-225

10.29252/ahdc.2020.1778

سکینه تاج الدینی؛ محسن کشاورز؛ محبوبه اسلامی زاده؛ مهدیه ضیاء الدینی دشتخاکی