داوران

اسامی داوران جلد 7 شماره 9 (بهار و تابستان 1398)

اسامی داوران جلد 7 شماره 10 (پاییز و زمستان 1398) 

اسامی داوران نشریه در سال 1400-1399

اسامی داوران محترم نشریه در سال 1401-1400

    لیست داوران محترم نشریه در سال 1401-1400 پایگاه های بین المللی
نام نام خانوادگی سمت / سازمان  
فاطمه ابراهیم زاده گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس  
رضا ابوئی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد  
علی اکبری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) publons
عیسی اسفنجاری کناری استادیار دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان.  
سیده فائزه اعتماد شیخ الاسلامی گروه معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر  
رضا اکبری عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد  
رحیم ایرانشاهی دانشگاه حکیم سبزواری  
مجتبی آراسته عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه شیراز  
سید محمد حسین آیت اللهی عضو هیات علمی بازنشسته گروه معماری دانشگاه یزد  
فاطمه باقری محقق در مجلۀ سیاق  
علی بامداد دکتری مرمت بناها و بافت های تاریخی  
زهرا برزگر استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  
آزیتا بلالی اسکویی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
بهاره بنازاده مدرس دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری  
حمیدرضا بیگ زاده شهرکی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد  
حسین پور مهدی قائم مقامی عضو هیات علمی دانشگاه هنر و معماری  
محمود پورسراجیان عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد  
مهدی پیرحیاتی مرمت بنا، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان  
بهاره تدین دکترای مرمت بناها و بافت های تاریخی  
محمد جمشیدیان دکتری معماری  
حمیدرضا جیحانی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه کاشان  
محیا چشمه نور دانشجوی دکترا  
محمدرضا حاتمیان دانشکده معماری و هنر  دانشگاه کاشان  
ندا حاجی صادقی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد  
ساناز حائری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز  
امین حبیبی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز  
فرامرز حسن پور استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل  
سیدمرتضی حسینی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران و عضو هیات تحریریه مجله دیلایتینگ  
محمد حسینی کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت.دانشگاه تهران  
ابولفضل حیدری استادیار گروه معماری دانشگاه زابل  
مهدی حمزه نژاد استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
شاهین حیدری عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
محمد حسن خادم زاده دکتری معماری  
آزاده خاکی قصر گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی  
ساجده خراباتی هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود  
سارا دادپور دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود  
مطهره دانائی فر دکتری معماری  
جمشید داوطلب رشته معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران.  
محمد دیده بان عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
لیلی ذاکرعاملی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان  
مهدی رازانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
حسین راعی هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت  ایران  
رضا رحیم نیا عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی  (ره)  
مجتبی رفیعیان انشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس Publons
محمدرضا رحیم‌زاده استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر Publons
روح اله رحیمی مدیر گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران  
حنیف رحیمی پردنجانی عضو هیات علمی دانشگاه یزد گروه نقاشی  
محمد رضایی ندوشن استاد یار گروه شهرسازی دانشگاه یزد  
ساناز رهروی پوده دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگان  
هانی زارعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
حسین سرفراز عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  
مسعود شفیعی دستجردی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد اصفهان  
علی شهابی نژاد هیات علمی دانشگاه یزد  
طاهره شیشه بری دانشگاه هنر اصفهان  
مهدی صادق احمدی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه فنی حرفه ای- دانشکده صدوقی  
ندا سادات صحراگرد منفرد استادیار/ دانشگاه علم وصنعت ایران Publons
هانیه صناعیان استادیار/ دانشگاه علم وصنعت ایران Publons
ابوذر صالحی هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان  
مهسا ضرابی الحسینی فارغ التحصیل دکتری  
محمد حسن طالبیان دانشکده معماری دانشگاه تهران  
بابک عالمی عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان   
محسن عباسی هرفته عضو هیات علمی دانشگاه یزد  
نورالدین عظیمی دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت Publons
حامد عزیزی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه یزد  
ایوب علی نیا دکتری معماری  
نریمان فرح زا هیات علمی دانشگاه یزد  
محمد فرخ زاد استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان  
فاطمه فقیه خراسانی دکتری معماری  
محمدصادق فلاحت عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان  
ریما فیاض عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه هنر تهران.  
محسن قاسمی استادیار ، گروه هنر و معماری ، واحد بم ، دانشگاه آزاد اسلامی   
سید محمد رضا قدکیان دانشکده هنر و معماری یزد  
آویده کامرانی استادیار گروه مرمت  دانشگاه علم و صنعت ایران  
علی کبیری سامانه هیات علمی دانشگاه آزاد  
نادر کریمیان سردشتی دکتری معماری  
محسن کشاورز عضو هیات علمی گروه مرمت بناهای تاریخی دانشگاه شهید باهنر کرمان  
سید علی اکبر کوششگران هیات علمی دانشگاه یزد  
مصطفی کیانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران Publons
هادی لوک زاده هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد  
روح الله مجتهد زاده عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز  
حمیدرضا محبی گروه نقاشی دانشگاه یزد  
امین محمود زاده هیات علمی دانشگاه آپادانا  
رضا مرادپور عضو هیات علمی گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد  
امیر محمد معززی مهرطهران عضو هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  
نیلوفر ملک عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه هنر اصفهان  
محمد جواد مهدوی نژاد استاد/ دانشگاه تربیت مدرس Publons
کاوه منصوری عضو دپارتمان حفاظت مهندسین مشاور عمارت خورشید  
فاطمه مهدیزاده سراج عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه علم و صنعت  
محمد مهوش گروه معماری دانشکده هنر دانشگاه بجنورد  
سجاد مؤذن استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) Publons
محمدرضا نقصان محمدی دانشیار دانشکده هنر و معماری  
سمیه نوغانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران  
سمیه نوغانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران  
ذات الله نیک زاد هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  
ژاله هدایت گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد  
عباس یزدان فر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صعنت