ارتقا ضریب تاثیر (Impact Factor) نشریه معماری اقلیم گرم و خشک در آخرین ارزیابی ISC

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک در ارزیابی سال 1399 با ضریب تاثیر 0.6 در درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام به جایگاه چارک اول(Q1)  ارتقا یافت.

برای مشاهده جزئیات به آدرس زیر مراجعه کنید: https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx