اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 769
تعداد پذیرش 126
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 539
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 372

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 17852
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21332
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
درصد پذیرش 16 %