پرسش‌های متداول

مدت زمانی که یک مقاله جهت داوری طی می کند چه مقدار است؟

این مدت زمان بستگی به مراحل طی شونده و تعداد مراحل ویرایش آن دارد. اگر مقاله در مرحله اول پذیرش نگردد حداکثر زمان پاسخ دو هفته می باشد. در غیر این صورت زمان طی شدن مراحل وابسته به زمان پاسخ گویی داوران و مراحل بررسی می باشد و حداکثر شش ماه به طول می انجامد.

مقاله خود را چگونه برای نشریه معماری اقلیم گرم و خشک ارسال کنیم؟

با مراجعه به سامانه نشریات دانشگاه یزد، به آدرس: http://journals.yazd.ac.ir
و سپس انتخاب نشریه  معماری اقلیم گرم و خشک به آدرس: http://smb.yazd.ac.ir
و ثبت نام در این سامانه، رمز ورود به سامانه به صندوق پست الکترونیکی که در سامانه ثبت کرده اید ارسال خواهد شد. از این رمز می توانید برای هر بار ورود به سامانه استفاده کنید. با استفاده از نام کاربری و رمز عبور می توانید در قسمت ارسال مقاله، مقاله را در سامانه بارگذاری کرده و تایید و ارسال نمایید.
توجه: ممکن است نامه در قسمت SPAM، صندوق پست الکترونیکی شما قرار گرفته شده باشد.

مقاله ارسال شده به سامانه چگونه قابل پی گیری است؟

با توجه به شفافیت مسیر ارجاعات مقاله در سامانه، تمامی پیگیری مقاله و همچنین ارتباط با مسئولین محترم نشریه، صرفا از طریق بارگذاری پیام در پرونده مقاله در سامانه نشریه معماری اقلیم گرم و خشک  و آدرس ایمیل  ahdc@journals.yazd.ac.ir خواهد بود. لذا خواهشمند است از تماسهای تلفنی غیر ضروری با دفتر نشریه اکیدا خودداری نمایید.