کلیدواژه‌ها = معماری
واکاوی معماری خانقاه های یزد

دوره 10، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 211-231

10.22034/ahdc.2021.2237

داوود امامی میبدی


واکاوی اصول قوام‌بخش حاکم بر مراتب مفهوم مرکز

دوره 4، شماره 4، آذر 1395، صفحه 33-47

کاظم مندگاری؛ ضحی ندیمی