تحلیل و مقایسه عملکرد جریان باد در آسباد‌ منفرد سیستان و آسباد ساده خراسان با استفاده از نرم‌افزار ANSYS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه هنر و معماری واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار، پژوهشکده علوم باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

معماری ایران، با رمز و رازهای نهفته در آن، کلید پاسخ به نیازهای مردمانی است که انبوهی از ضعف‌ها و تهدیدهای اقلیمی و جغرافیایی را به صورت خردمندانه و به پشتوانه تجارب صدها و هزاران سال، به نقاط قوت و ایجاد فرصت‌های طلایی بدل کرده‌اند. آسباد از جمله مهم‌ترین این فرصت‌ها و سازه‌های معماری کویری ایران است. این کارخانه کوچک و به‌ظاهر ساده نمایانگر تلفیق هنر و دانش معماری صنعتی پیشینیان این سرزمین در بهره‌گیری به­جا و شایسته از امکانات محلی و بومی است. آسبادها در نیمه جنوبی خراسان بزرگ و سیستان هر جا که باد از شدت مناسبی برخوردار باشد ساخته می‌شدند، با شناخت و مقایسه عملکرد این سازه‌ها و از سویی دیگر با توجه به نابودی منابع سوخت فسیلی، می‌توان از دانش ساخت آسبادها در ساختارهای امروز معماری جهت تولید انرژی بهره‌ گرفت. باهدف شناخت عملکرد این سازه‌ها این پژوهش به بررسی عملکرد آسبادها در دو منطقه سیستان و خراسان پرداخته است و به بررسی این سوال می‌پردازد که کدامیک از آسبادهای خراسان و سیستان عملکرد مطلوب‌تری در به­کارگیری از انرژی باد را نشان می‌دهد؟ برای این منظور از نرم‌افزار 1ANSYS ورژن 19 برای مقایسه عملکرد این دو سازه بادی استفاده شده است و یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان می‌دهد، آسباد سیستان به دلیل وجود دهانه وسیع‌تر و ورودی هوای مناسب‌تر عملکرد مطلوب‌تری را شکل می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison of Wind Currents in the Singular Windmills of Sistan and the Simple Windmill of Khorasan by Using the ANSYS Software

نویسندگان [English]

  • Hamed Ebrahimi 1
  • Mehdi Mortazavi 2
  • Fariba Mosapour Negari 3
1 PhD student in Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Archaeological Sciences Research Center, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Archaeological Sciences Research Center, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The architecture of Iran is full of hidden secrets and serves as the key to meet the needs of people who have wisely converted climatic and geographical weaknesses and threats into the strengths and golden opportunities. This capability has been based on long experiences. Use of windmills is one of the most important of these experiences. A windmill is a structure of desert architecture in Iran. This small and seemingly simple factory represents the integration of architectural art and industrial knowledge of Iranian past generations in the proper use of local and indigenous facilities. Windmills have been built in southern half of Khorasan and Sistan wherever there is good wind. Recognizing the function of these structures along with the depletion of fossil fuels can lead to the use of the knowledge of constructing windmills in modern structures in order to produce energy. With the aim of identifying the functions of these structures, this research reviews the operation of windmills in the two regions of Sistan and Khorasan and seeks to answer the question “which of Khorasan and Sistan windmills represents better operation in using the wind energy?” For this purpose, the ANSYS software, version 19, has been used to compare the functions of these two wind-operated structures. The results of the research indicate that Sistan windmill has better operation due to its wider span and more pleasant air entrance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan
  • Sistan
  • Wind energy
  • Windmill
  • ANSYS
-       افشار سیستانی، ایرج. (­1367­). بزرگان سیستان، تهران: دیبا.
-       احراری رودی، عبدالکریم. (1383). خواف در گذر تاریخ، تربت جام: انتشارات احمدجام.
-       ابن حوقل، محمد. (1345). صوره الارض، ترجمه جعفر شعار، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
-       خضری، زهره. ایمانی، نادیه. (۱۳۸۸). آسباد: تجلی‌گاه هنر و صنعت. مجله معماری و شهرسازی، شماره ۸۷-۸۸، 123-111.
-       رستگار، ژاله. آزاد، سحر. آزاد، میترا. (1394). تأثیر بادهای صد و بیست‌روزه در پیدایش آسبادهای منطقه سیستان. سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری. تهران، دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
-       سرتیپی پور، محسن. (1388). آسیب‌شناسی معماری روستایی (به سوی سکونتگاه مطلوب)، تهران: انتشارات شهیدی.
-       غلامی، غلامحسین. (1393). معرفی سیستماتیک اجزاء مختلف آسبادهای خراسان. کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
-       غلامحسین، غلامی؛ کاویان، مجتبی و رضازاده، نیکی. (1394). آسیاهای بادی سیستان، بررسی تجارب معماری پایدار دشت­های بادخیز با تأکید اجزای کالبدی آسباد شماره 2 مَچی «قلعه چی رئیس»، نشریه مسکن و محیط روستا، شماره 159، 3-18.
-       فرشاد، مهدی. (1389). تاریخ مهندسی در ایران، تهران: انتشارات میر ماه.
-       قهرمانی، بیتا؛ بهادری، علی اصغری. (­1392­). آسبادهای نشتیفان مثالی برای مهندسی هوشمندانه ایرانی، صفه، شماره 60، 51-64.
-       گلابچی، محمود. جوانی دیزجی، آیدین. (1392). فن­شناسی معماری ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-       مشتاق گوهری، کامبیز. (۱۳۹۲). آسبادهای ایرانی، نخستین سازوکار کاربرد انرژی باد. مجله معمار، شماره ۸۱، 23-19.
-       مهدوی نژاد، محمدجواد؛ بمانیان، محمدرضا؛ مشایخی، محمد. (1390). آس­بادها قدیمی­ترین آسیاهای بادی در جهان، نقش جهان، شماره 2، 43-54.
-       مستند­نگاری آسبادهای سیستان. (1389). سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان.
-       ناشناس. (1387). تاریخ سیستان، به تصحیح محمد تقی بهار (ملک الشعرا)، تهران: انتشارات معین.
-       نادری، بقراط. (1356). آسبادهای خواف، هنر و مردم، تیر و مرداد، 75-85.
-      Gasch, R, Twele. J. (2012). Wind Power Plants Fundamentals, Design, Construction and Operation, 548 p. Springer Berlin Heidelberg, Berlin.
-      Gerald Muller, Mark F.Jentsch, Euan Stoddart. (2009). Vertical axis resistance type wind turbines -for use in buildings, Renewable Energy, 34, pp 1407–1412.
-      Mortazavi. Mehdi. (2009). Yesterday and Today: The Impact of 5000 Years Wind on the Iranian Sistan Architecture. Man and Environment. XXXIV (2): 46-55.
-      Zayats. Inna. (2015). The Historical Aspect of Windmills Architectural Forms Transformation, Procedia Engineering, 117, pp 690 – 700.