کلیدواژه‌ها = شهر یزد
بازخوانی کیفیت فضایی و عملکرد موزه آب یزد از منظر کاربران

دوره 6، شماره 7، خرداد 1397، صفحه 67-84

10.29252/ahdc.2018.1412

مریم مفیدی نیستانی؛ نریمان فرحزا


تعیین مطلوبیت شرایط آسایش مدارس شهر یزد بر اساس شاخصهای زیست - اقلیمی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 101-117

کمال امیدوار؛ یحیی علیزاده شورکی؛ عبدالنبی زارعشاهی