کلیدواژه‌ها = معماری تمثیلی
تحلیل تمثیلی دولت‌خانه‌ی صفوی در اقلیم اصفهان

دوره 10، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 231-244

10.22034/ahdc.2021.2513

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامورمطلق