دوره و شماره: دوره 9، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-241 

مقاله پژوهشی

1. گونه‌شناسی فضاهای نیمه‌باز در خانه‌های بومی دورۀ صفویه و قاجاریۀ شهر تاریخی نایین

صفحه 1-21

فاطمه محرابیون محمدی؛ حمیدرضا بیگ زاده شهرکی؛ سمیه امیدواری


5. بهـــــــیافت؛ از مشق تا مکتب

صفحه 77-103

محمدرضا امینی؛ محمدرضا اولیاء


6. انعطاف پذیری در مسکن بومی روستایی بلوچستان ایران

صفحه 103-118

کریم بخش ترشابی؛ غلامرضا اکرمی؛ علیرضا عینی فر