تعداد مقالات ارسال شده 503
تعداد مقالات رد شده 344
تعداد مقالات پذیرفته شده 57
درصد پذیرش 11
تعداد داوران 243

عنوان خلاصه استاندارد: AHDC

ناشر: دانشگاه یزد

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری : هفته

نرخ پذیرش: 12 درصد 

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

هزینه داوری و انتشار: بدون دریافت هزینه

"نشریه معماری اقلیم گرم و خشک با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE)   می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 

هدف نشریه "معماری اقلیم گرم و خشک" انتشار نتایج پژوهش­ های علمی در حوزه معماری معاصر، معماری سنتی و بومی و هنرهای وابسته به معماری در حیطه جغرافیایی و اقلیم گرم و خشک می­ باشد. همچنین نشریه از مقالاتی در حوزه مرمت، طراحی شهری، زمینه گرایی، پایداری و انرژی که با معماری قرابت داشته باشند، استقبال می ­نماید.

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک مقالاتی با محتوای زیر را در اولویت پذیرش خود قرار می ­دهد:

  • مقالاتی مبتنی بر معرفی یک نمونه اثر یا گونه ­های معماری کمتر شناخته شده و نیز ساختارها و سازه ­های وابسته به معماری (برای مثال قنات) یا معرفی اثر یا گونه­ های معماری شناخته شده با رویکرد نوآورانه
  • معرفی شیوه و فنون معماری بومی نواحی مختلف اقلیم گرم و خشک ایران و نیز معرفی شیوه­ های مدرن معماری مبتنی بر روش های بوم ساخت در نواحی گرم و خشک ایران
  • معرفی و مستندسازی تجارب حفاظت، مرمت و احیای ابنیه تاریخی با نگاه و رویکرد تحلیلی
  • معرفی و مستندسازی سیر تحول و تجارب مداخله در فضاهای شهری در بافت­ های تاریخی نواحی اقلیم گرم و خشک ایران  با نگاه و رویکرد تحلیلی
  • مقالاتی پیرامون شیوه ­های ارتقای عملکرد معماری در اقلیم گرم و خشک در ارتباط با انرژی، نور، رنگ و صدا
  • مقالاتی راجع به مفاهیم فراکالبد و حکمت هنر معماری با مصادیقی در اقلیم گرم و خشک
شماره جاری: دوره 7، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-291 

4. طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم

صفحه 71-93

زهیر متکی؛ اکبر حاج‌ابراهیم‌زرگر؛ عبدالمجید خورشیدیان؛ سیدمسعود میرقاسمی


9. مستندنگاری فضاهای باز شهری براساس اصول منشور صوفیه نمونه موردی: فضای باز محله پامنار کرمان

صفحه 199-225

سکینه تاج الدینی؛ محسن کشاورز؛ محبوبه اسلامی زاده؛ مهدیه ضیاء الدینی دشتخاکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2645-3711
شاپا الکترونیکی
2645-372X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان