اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 573
تعداد پذیرش 72
تعداد عدم پذیرش 399

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 134310
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 301984
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
درصد پذیرش 13 %