اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 719
تعداد پذیرش 116
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 507
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 351

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 47
تعداد مشاهده مقاله 10731
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10485
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
درصد پذیرش 16 %