اصول اخلاقی انتشار مقاله

از ابتدایی ترین و اولین اصول اخلاقی در فرایند ارسال و پذیرش مقالات، عدم موازی کاری و ارسال یک مقاله به چند نشریه است. نویسندگان گرامی توجه داشته باشند ارسال موازی یک مقاله به چند نشریه نه تنها باعث اتلاف وقت و هزینه برای نشریه ها را به همراه دارد بلکه از نظر حرفه ای نیز کاری ناپسند محسوب می گردد.

  • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی دو فصلنامه و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی نشریه، مقالات یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم ‌زمان در جریال داوری و یا چاپ باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیومها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
  • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.
  • اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسؤل مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.
  • در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر  با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.
  • مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.
  • مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر نشریه خواهد بود.