داوران

اسامی داوران جلد 7 شماره 9 (بهار و تابستان 1398)

 

اسامی داوران جلد 7 شماره 10 (پاییز و زمستان 1398) 

 

نام داور سمت / سازمان
رضا ابوئی عضو هیأت علمی
سید محمد حسین آیت اللهی عضو هیات علمی بازنشسته گروه معماری دانشگاه یزد
وحید احمدی مدیر گروه / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زهره یادگاری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
مجتبی آراسته عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه شیراز
رحیم ایرانشاهی دانشگاه حکیم سبزواری
محمد ایرانمنش عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود ارژمند عضو هیئت علمی دانشگاه هنر (تهران)
محمد سعید ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی اسدپور عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه هنر شیراز
عیسی اسفنجاری کناری استادیار دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان.
نجما اسمعیل پور
سیده فائزه اعتماد شیخ الاسلامی گروه معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر
عبدالله آقایی
سیدعلیرضا اقشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
رضا اکبری عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد
محسن اکبرزاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تربت حیدریه
نادیه ایمانی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی
سمیه امیدواری دکتری گرایش تاریخ و نظریات معماری استادیار دانشگاه علم و عنر
فاطمه باقری محقق در مجلۀ سیاق
علی بامداد دکتری مرمت بناها و بافت های تاریخی
زهرا برزگر استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حمیدرضا بیگ زاده شهرکی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد
اسماعیل بنی اردلان عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه هنر تهران
بهاره بنازاده مدرس دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری
محمود پورسراجیان عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
حسین پور مهدی قائم مقامی عضو هیات علمی دانشگاه هنر و معماری
حسین پورنادری استادیار پایه 26 و عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
محسن تابان عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
محمد تحصیلدوست عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی
بهاره تدین دکترای مرمت بناها و بافت های تاریخی
هادی ترکاشوند فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه یزد
سید حسن تقوایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
بهاره تقوی نژاد گروه صنایع دستی- دانشگاه هنر اصفهان
نوین تولائی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا جیحانی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه کاشان
نسیم جعفری قوام آبادی مدرس دانشگاه هنر اصفهان و مشاور سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان
محمد جمشیدیان
زهره چراغی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه یزد
محمدرضا حاتمیان دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
بیتا حاجبی دانشگاه هنر اصفهان
ندا حاجی صادقی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
مجید حاجی میربابا عضو مؤسسه کراتر فرانسه
ساناز حائری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
امین حبیبی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
ابولفضل حیدری استادیار گروه معماری دانشگاه زابل
داریوش حیدری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
شاهین حیدری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بهشاد حسینی دانشجوی دکتری مرمت آثار دانشگاه هنر اصفهان
بهشید حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران
سیدمرتضی حسینی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران و عضو هیات تحریریه مجله دیلایتینگ
محمد حسینی کارشناس ارشد میراث فرهنگی شهر یزد
فرامرز حسن پور استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل
محمد حسینی پور عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
فرزین حق پرست عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز. تخصص معماری و انرژی
یاسر حمزوی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محمد حسن خادم زاده دکتری معماری
مهدی خاک زند عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
آزاده خاکی قصر گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ساجده خراباتی هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین خسروی عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران
حسین خورشیدی عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد.
سارا دادپور دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود
مطهره دانائی فر گروه دکتری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد دانائی نیا عضو هیأت علمی گروه معماری
جمشید داوطلب رشته معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
محمد دیده بان عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
اکبر دهقان نژاد عضو هیات علمی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران
لیلی ذاکرعاملی مشاور ریاست در امور میراث فرهنگی/سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
محمد حسین ریاحی مرکز اصفهان شناسی اصفهان. متخصص تاریخ معماری
ساشا ریاحی مقدم پژوهشگر دکتری تخصصی مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه تهران. مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور.
مهدی رازانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حسین راعی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهران ربانی عضو هیات علمی دانشگاه اردکان (دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک)
روح اله رحیمی مدیر گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران
حنیف رحیمی پردنجانی عضو هیات علمی دانشگاه یزد گروه نقاشی
محمدرضا رحیم‌زاده دانشگاه هنر
محمدرضا رحیم‌زاده استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
رضا رحیم نیا عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد رضایی ندوشن استاد یار گروه شهرسازی دانشگاه یزد
محمد رضایی ندوشن دانشگاه یزد
داود رضائی عضو هیات علمی باز نشسته گروه معماری دانشگاه زنجان
علیرضا رضوانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
علی رنگچیان عضو هیات علمی گروه مرمت دانشگاه دولتی سمنان
ساناز رهروی پوده دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگان
هانی زارعی گروه مرمت بناهای تاریخی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
عباس یزدان فر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صعنت
ستار ستاری عضو هیات علمی دانشکده معماری یزد و دانشگاه USQ استرالیا
محمد حسین سرایی دانشگاه یزد
محسن سرتیپی پور هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی سرگزی عضو هیات علمی- مربی- دانشکده هنر و معماری - دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی سروش دکترای معماری از دانشگاه تهران مدرس دانشگاه تهران کارشناسی ارشد انرژی معماری از دانشگاه تهران
مهدی سعدوندی هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
علی سلطانی
حسین سلطان رحمتی مدرس دانشگاه یزد
علی اصغر سمسار یزدی مشاور ارشد مرکز بین المللی قنات و مدیر عامل شرکت تمدن کاریزی
پیونیک سیمونیک
حمیدرضا شریف عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
مجتبی شریف نژاد مربی/دانشگاه یزد
طاهره شیشه بری دانشگاه هنر اصفهان
مسعود شفیعی دستجردی استادیار، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران
رضا شکوری دانشگاه هنر
علی شماعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی شهابی نژاد هیات علمی دانشگاه یزد
مهدی صادق احمدی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه فنی حرفه ای- دانشکده صدوقی
ناهید صادق پی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، ایران
ابوذر صالحی هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
احمد صالحی کاخکی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
ندا صحراگرد منفرد عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت. گروه معماری
نفیسه صرامی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
عباس ضیافتی بافراست عضو هیات علمی دانشکده هن و معماری دانشگاه یزد
محمد حسن طالبیان دانشکده معماری دانشگاه تهران
منصوره طاهباز دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری
محسن طبسی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
افروز طهماسبی دانشجو دکتری مرمت دانشگاه هنر اصفهان
بابک عالمی عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان و مدیر اجرایی مجله مطالعات معماری ایران
محسن عباسی هرفته عضو هیات علمی دانشگاه یزد
حامد عزیزی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه یزد
علیرضا عسگری چاوردی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
سید منصور علاقه بند رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی معماران استان یزد
ایوب علی نیا d
سیده زینب عمادیان رضوی عضو محترم هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد
علی عمرانی پور گروه معماری دانشکده معماری و هن دانشگاه کاشان کاشان ایران
عباس غفاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
غلامحسین غلامی عضو هیات علمی دانشگاه سبزوار
ریما فیاض عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه هنر تهران.
امیر فرج اللهی راد عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه تریبت مدرس
نریمان فرح زا هیات علمی دانشگاه یزد
محمد فرخ زاد استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان
رضا فیضی متخصص در زمینه مرمت
فاطمه فقیه خراسانی
محمدصادق فلاحت عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
محسن قاسمی استادیار ، گروه هنر و معماری ، واحد بم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بم ، ایران
مریم قاسمی سیچانی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران
صفر قائد رحمتی دانشگاه تربیت مدرس– دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سید محمد رضا قدکیان دانشکده هنر و معماری یزد
آویده کامرانی استادیار گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی کیانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
مجتبی کاویان مدیر گروه مرمت بناهای تاریخی
نادر کریمیان سردشتی
محمد مهدی کریم نژاد عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد یزد
محسن کشاورز عضو هیات علمی گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ولی کلانتر دانشیار دانشکده مکانیک
سید علی اکبر کوششگران هیات علمی دانشگاه یزد
حجت گلچین عضو هیات علمی گروه مرمت دانشگاه باهنر کرمان
مجید لباف خانیکی پژوهشگر ارشد مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
هادی لوک زاده هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
روح الله مجتهد زاده عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا محبی گروه نقاشی دانشگاه یزد
حمید محمدی عضو هیات علمی گروه شهرسازی
علی محمدی مدرس مدعو دانشگاه شهید بهشتی
مهدی محمودی کامل آباد دانشگاه هنر اصفهان
حسین مدی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
زینب مرادی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
سعید مرادی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا مرادپور عضو هیات علمی گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد
حسن مرتضی زاده دکترای تخصصی معماری از پارامونت امریکا. متخصص در نور و صدا
حمید میرجانی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
احمد میرزا کوچک خوشنویس عضو هیات علمی پژوهشکده میراث فرهنگی
امیر محمد معززی مهرطهران عضو هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سید مجید مفیدی شمیرانی عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت
آیدا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز. تخصص معماری و انرژی
سعید ملکی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز- معاون اموزشی دانشکده علوم زمین-
مرتضی ملکی استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی منتظرالحجه عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه یزد
علی مندگاری دانشجوی دکتر مکانیک دانشگاه تهران
کاظم مندگاری هیات علمی دانشگاه یزد
آرزو منشی زاده مدرس دانشگاه هنر تهران
کاوه منصوری عضو دپارتمان حفاظت مهندسین مشاور عمارت خورشید
فاطمه مهدیزاده سراج عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه علم و صنعت
حسین مهدوی پور عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
محمد مهوش گروه معماری دانشکده هنر دانشگاه بجنورد
سجاد مؤذن استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
لیلا موسوی پژوهشگر پسادکتری. گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی.
کورش مومنی دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول.
هادی نادری مدیر داخلی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران
شهریار ناسخیان ریاست دانشکده حفاظت و مرمت/ دانشگاه هنر اصفهان
مسعود نبی میبدی عضو هیات علمی
احد نژاد ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
فرشاد نصراللهی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
کیومرث نعیمی دانشگاه هنر اصفهان
محمدرضا نقصان محمدی دانشیار دانشکده هنر و معماری
ذات الله نیک زاد هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
محمد نوری دکترای معماری از دانشگاه ملی سنگاپور و کارشناسی ارشد معماری با گرایش انرژی
حسین نور محمدزاده عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد
سمیه نوغانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
سمیه نوغانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
ژاله هدایت گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
بهزاد وثیق دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول
علی وکیلی اردبیلی هیات علمی دانشگاه تهران