بررسی و مقایسه سیستم‌های متداول امتیازدهی ساختمان‌ها بر اساس شاخص‌های پایداری و مقایسه با مقررات ملی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه تهران و پژوهشگر دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی دکترای عمران- محیط زیست و معاون دفتر توسعه پایدار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

به دلیل روند رو به رشد صنعت ساختمان­سازی در کشورهای درحال‌توسعه و مفهوم توسعه پایدار، همچنین اهمیت توجه به نسل­های آینده، تدوین سیستم امتیاز­دهی ساختمان­ها بر اساس معیارهای زیست‌ محیطی همواره مورد بحث بوده است. به دلایل متعددی، ازجمله تنوع در متغیرهای منطقه­ای، نمی­توان سیستم­های موجود را برای تمام مناطق مورداستفاده قرارداد. در این مقاله به بررسی و مقایسه تطبیقی مهم­ترین سیستم­های متداول امتیازدهی زیست‌محیطی در سطح جهان شامل BREEAM، LEED و CASBEE به ترتیب مورد استفاده در کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن و با توجه خاص به حوزه تخصیص اعتبار (سیستم‌های توزین و امتیازات) و معیارهای توسعه پایدار در هر سیستم پرداخته‌شده است. در ادامه زمینه‌های همگرا و متمایز سیستم­های مذکور با مقررات ملی ساختمان ایران بررسی می­شود. سپس اعتبارات مشترک در سیستم‌های مذکور که در مقررات ملی ساختمان ایران به آن‌ها اشاره‌ای نشده است، شناسایی‌شده‌اند. این اعتبارات که عموماً از اصول اساسی شناخته‌شده در توسعه پایدار هستند، می‌توانند به‌عنوان موارد پیشنهادی در سیستم امتیازدهی زیست‌محیطی ساختمان‌ها در ایران مورد توجه واقع شوند. برای ارائه روشی مؤثر در امتیاز­دهی زیست‌محیطی ساختمان‌ها پیشنهاد می­گردد یکی از سیستم­های رایج در دنیا، با توجه به اولویت­های کشور انتخاب گردیده و سپس در راستای اعمال اصلاحات، بخشی از اعتبارات حذف و یا اضافه شود، یا امتیاز اعتباری خاص تغییر کند و درنهایت سیستم امتیازدهی جدیدی تحت عنوانی نو برای کشور تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Investigation of Dominant Building Rating Systems and Iranian National Building Codes according to Sustainability Criteria

نویسندگان [English]

  • Zahra Raeisi 1
  • Morteza Nikravan 2
1 PhD Candidate in architecture at university of Tehran, Researcher at AUT’s office of sustainability. Address: College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran
2 Assistant Director of AUT’s office of Sustainability &PhD student, Civil and Environmental Engineering Department, Amirkabir University of Technology (AUT), Hafez Avenue, Tehran
چکیده [English]

The increase in growth of building construction projects has adverse effects on the environment and health condition of occupants. As building codes are determining factors in urban architecture, sustainable development and concerns over future generations demand implementing the building rating system is important which is based on environmental criteria. This paper investigates the main and international environmental rating systems for buildings, including BREEAM, LEED, and CASBEE respectively employed in United Kingdom, United States of America, and Japan. This comprehensive study also assesses Iranian Building Codes for their conformity to sustainable criteria. This comparative study of selected scheme was done by paying particular attention to the domain of credit allocation (i.e. the weighting system) and sustainable development criteria in each one, as well as the similarities and differences between these three rating systems have identified. Furthermore, Iranian national building codes are compared to BREEAM, LEED, and CASBEE. It is necessary to emphasize that these results are compared with Iran’s Building Codes for the first time. The rating systems of some countries including UAE, Qatar, and Egypt are also explored as various international experiences in localizing rating systems. It is recommended that according to the regional priorities a prevalent rating system should be selected and then adopted to the local properties of Iran to reach at an effective environmental rating system for construction. Consequently, regarding to environmental priorities of Iran in constructions, a novel framework for developing green construction and further new sections to be included in the Iranian Green Building Code are proposed. This study conveys that the most dominant criteria of green construction are identities despite the fact that they are ignored in Iranian National Building Codes. Renewable energy, water efficiency, waste management, ecological values, transport accessibility, and material efficiency over life cycle assessment are the basic principles for sustainable development that can lead to improved national green building codes and green building rating systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment of sustainability
  • Green building
  • Sustainable assessment tools
  • Environmental rating systems for building
  • Iranian national building codes
-       نیکروان، مرتضی؛ عزیزی، آرمینه. (1391).  آیین‌نامه لید مرجعی برای امتیازدهی زیست‌محیطی ساختمان‌ها. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-      هیأت تهیه­کننده مقررات ملی ساختمان ایران، مباحث مقررات ملی ساختمان ایران. 1389. نشر توسعه ایران.
-   Gasparatos, A., & Scolobig, A. (2012). Choosing the most appropriate sustainability assessment tool. Ecological Economics, 80, 1-7.
-   Neama, W. A. S. A. (2012). Protect the Planet through Sustainability Rating Systems with Local Environmental Criteria - LEED in the Middle East. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 68, 752-766.
-   Alyami, S. H., & Rezgui, Y. (2012). Sustainable building assessment tool development approach. Sustainable Cities and Society, 5, 52-62.
-   Ammar, M. G. (2012). Evaluation of the Green Egyptian Pyramid. Alexandria Engineering Journal, 51(4), 293-304.
-   BREEAM. (2011). BREEAM homepage .Availablle from: http://www.breeam.org; November 2016.
-   CASBEE for new construction. (2014). CASBEE homepage. Available from: http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm; October 2016.
-   Teng, J., Zhang, W., Wu, X. et al. (2016). Overcoming the barriers for the development of green building certification in China. Journal of Housing and the Built Environment, 31(1); 69-92.
-   Nguyen, B. K., & Altan, H. (2011). Comparative Review of Five Sustainable Rating Systems. Procedia Engineering, 21, 376-386.
-   Papargyropoulou, E., Padfield, R., Harrison, O., & Preece, C. (2012). The rise of sustainability services for the built environment in Malaysia. Sustainable Cities and Society, 5, 44-51.
-   Reed Richard, Bilos Anita, Wilkinson Sara, Schulte Karl-Werne. (2012). International Comparison of Sustainable Rating Tools. JOSR E, 1, 1-22.
-   Sharifi, A., & Murayama, A. (2013). A critical review of seven selected neighborhood sustainability assessment tools. Environmental Impact Assessment Review, 38, 73-87.
-   World green building council member list. Available from: http://www.worldgbc.org/worldgbc/members; November 2016.