دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

ارزیابی عملکرد سیستم سرمایش تبخیری هیبرید در ساختمان های مسکونی اقلیم گرم و خشک، با رویکرد کاهش مصرف آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/ahdc.2024.20202.1749

لیلا موسوی؛ سارا علی دوست