کلیدواژه‌ها = یزد
تحلیل ویژگی‌ها و سایه‌اندازی ایوان‌های خانه‌های قاجاری شهر یزد

دوره 10، شماره 16، اسفند 1401، صفحه 90-112

10.22034/ahdc.2023.19010.1684

آیریا نوروزی لرکی؛ ژاله صابرنژاد؛ رضا افهمی


واکاوی معماری خانقاه های یزد

دوره 10، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 211-231

10.22034/ahdc.2021.2237

داوود امامی میبدی