دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. انشاء مزرعه دولت‌آباد قم، از آغاز تا اضمحلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1400

حسین راعی؛ محسن بیگلری


2. واکاوی معماری خانقاه های یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

داوود امامی میبدی


3. بررسی رابطه درون- بیرون و سیر تحولات آن در مساجد ایران ( از آغاز تا دوران صفوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

مجید رستمی قلعه لانی؛ الهام بختیاری منش


4. نگاهی به مرمت های انجام شده در کتیبه های نوشتاری آثار معماری دوره‌ اسلامی ایران از دیدگاه مبانی نظری مرمت و مبانی هنرهای تجسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

طاهره شیشه بری؛ حسین احمدی؛ احمد صالحی کاخکی


5. بررسی عوامل موثر در چیدمان پلانی فضاهای خانه های تک حیاطِ شهر اصفهان (مطالعه موردی: خانه های ساخته شده قبل از 1300 هجری شمسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

ساناز رهروی پوده؛ سمر حقیقی بروجنی


6. بهـــــــیافت؛ از مشق تا مکتب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

محمدرضا امینی؛ محمدرضا اولیاء


7. بهینه سازی عملکرد حرارتی نمای دو پوسته تیپ جعبه ای با تهویه طبیعی در فصل تابستان در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

فریال سادات سیادتی؛ ریما فیاض؛ نلوفر نیکقدم


8. بررسی مطلوبیت کارکرد فضاهای نیمه‌باز خصوصی از نظر ساکنین (نمونه موردی: آپارتمان‌های مسکونی شهر سبزوار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

محمدرضا کفاش زاده؛ لیلا صبری


9. رویکردهای انرژی مدار در معماری از دیدگاه انرژی نهفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

حمیدرضا منصوری؛ شاهین حیدری


10. بررسی سیر تحول تاریخی و شکل گیری مسجد جامع کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

بابک عالمی؛ صدیقه کمالی زارچی


11. انعطاف پذیری در مسکن بومی روستایی بلوچستان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

کریم بخش ترشابی؛ غلامرضا اکرمی؛ علیرضا عینی فر


12. مقایسه تطبیقی حمام های سنتی، راسته بازار کرمان بر مبنای میزان دسترسی و ارتباط فضایی با استفاده از تکنیک نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

سحر امینی گوهرریزی؛ علی یظهری کرمانی