معماری اقلیم گرم و خشک (AHDC) - مقالات آماده انتشار