کلیدواژه‌ها = اقلیم گرم و خشک
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی آسایش حرارتی تطبیقی در خانه های مسکونی اقلیم گرم و خشک مطالعه موردی: استان کرمان

دوره 6، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-65

لیل السادات هاشمی رفسنجانی؛ شاهین حیدری


3. تحلیل ویژگی‌های معماری و فضایی حمام‌های قاجاری در اقلیم فارس

دوره 5، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-19

هانی زارعی؛ فاطمه وحیدی؛ مهدی رازانی