کلیدواژه‌ها = اقلیم و معماری
تحلیل تمثیلی دولت‌خانه‌ی صفوی در اقلیم اصفهان

دوره 10، شماره 15، شهریور 1401، صفحه 231-244

10.22034/ahdc.2021.2513

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامورمطلق


تعیین مطلوبیت شرایط آسایش مدارس شهر یزد بر اساس شاخصهای زیست - اقلیمی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 101-117

کمال امیدوار؛ یحیی علیزاده شورکی؛ عبدالنبی زارعشاهی