کلیدواژه‌ها = الگوی مسکن
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر شیوه زندگی بر سازمان فضایی خانه(مطالعه موردی:شهرستان کرمان)

دوره 8، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 197-221

عباس یزدان فر؛ فهیم فاریابی