نویسنده = هانی زارعی
تعداد مقالات: 2
1. میدان قیصریه لار (پژوهشی در تحولات تاریخی یک فضای شهری)

دوره 5، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-27

هانی زارعی؛ علی شهابی نژاد؛ نورمحمد منجزی


2. تحلیل ویژگی‌های معماری و فضایی حمام‌های قاجاری در اقلیم فارس

دوره 5، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-19

هانی زارعی؛ فاطمه وحیدی؛ مهدی رازانی